Monitor logistiek en supply chain management

De monitor logistiek en supply chain management is opgezet om een vollediger beeld te verkrijgen van de omzet in de logistieke dienstverlening. De monitor bevat de resultaten over het jaar 2009.
Informatie over toegevoegde waarde is opgenomen in het later verschenen addendum.