Inkomende investeringen en werkgelegenheid in Nederland

Dit onderzoek geeft inzicht in de invloed van buitenlandse investeringen op de werkgelegenheid in Nederland. Daarnaast brengt het de totale jaarlijkse banengroei door inkomende buitenlandse investeringen in beeld en houdt daarbij rekening met de effecten van eigendomswisselingen van Nederlandse naar buitenlandse bedrijven. De analyses worden uitgesplitst naar onder andere bedrijfstak en omvang van de ondernemingen.