Statistisch Bulletin no.13

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking; Internationale handel.