Jaarrapport Integratie 2010

Jaarrapport Integratie 2010

Het Jaarrapport Integratie 2010 zet een aantal onmisbare statistische feiten en ontwikkelingen met betrekking tot integratie van niet-westerse allochtonen op een rij. Op diverse aspecten komt aan bod waarin zij verschillen van de autochtonen. Ook worden allochtone bevolkingsgroepen onderling en over generaties heen vergeleken. De thema's die aan de orde komen zijn demografie, onderwijs, arbeidsmarkt, inkomen en uitkeringen, verkleuring van buurten, criminaliteit, sociale samenhang en jeugd en gezondheid. Daarnaast besteedt het boek apart aandacht aan de nieuwe immigrantengroepen uit Afghanistan, Irak, Iran, Somalië, Polen, Roemenië en Bulgarije.

Jaarrapport Integratie 2010

Bijlage Jaarrapport Integratie 2010

Errata

In hoofdstuk 9 is een fout geconstateerd. Op 3 oktober 2012 is dit erratum verschenen:

In hoofdstuk 2 is een fout geconstateerd. Op 9 maart 2011 is dit erratum verschenen::