De Nederlandse groeirekeningen 2008

Economische groei kent meerdere oorzaken. Een verhoogde inzet van productiemiddelen als arbeid en kapitaal verklaart een deel van de economische groei.Daarnaast kunnen productiviteitsstijgingen, door bijvoorbeeld technische innovaties, voor economische groei zorgen. De publicatie De Nederlandse groeirekeningen 2008 beschrijft en analyseert de oorzaken van de economische groei in verschillende bedrijfstakken van de Nederlandse economie.

De Nederlandse groeirekeningen 2008

Erratum bij De Nederlandse groeirekeningen 2008