Kennis en economie 2008

Ebooks:

kennis en economie 2008

Het is voor een land van groot belang om producten te maken die andere landen niet kunnen maken. Het innovatieve vermogen van een land steunt onder andere op de verrichte Research and Development (R&D). Innovaties zijn een maatstaf voor het vermogen van bedrijven kennis in praktische toepassingen om te zetten, die te gelde kunnen worden gemaakt.

De thema’s R&D en Innovatie worden door de internationale gemeenschap als pijlers van de kenniseconomie beschouwd. Alle Europese landen verzamelen daarom geharmoniseerde statistische gegevens over deze thema’s. Voorliggende publicatie – Kennis en economie 2008 – gaat uitgebreid in op de resultaten hiervan.

De R&D-uitgaven in Nederland liggen relatief lager dan in tal van andere landen binnen de EU, vooral de R&D bij bedrijven. In deze publicatie passeren de onderwerpen het aantal R&D-arbeidsjaren, het uitbesteden van R&D en de financiering van R&D de revue.

In Nederland is ongeveer een kwart van de bedrijven innovatief. De publicatie gaat onder andere in op verschillen in het innovatieprofiel van de industrie en dienstensector; de onderwerpen samenwerking bij innovatie, knelpunten en effecten van innovatie komen ook aan bod.

Kennis en economie 2008 biedt aanknopingspunten, kennis en toetsingskaders voor beleidsmakers, onderzoekers en het bedrijfsleven. De opgenomen figuren en staten maken dit naslagwerk toegankelijk voor iedere geïnteresseerde.