Nieuwsbrief Netwerk Ecologische Monitoring nr. 9 (2008)