Rapportage sport 2008

In de Rapportage sport 2008 zijn de belangrijkste cijfermatige ontwikkelingen in de sport van de afgelopen jaren (2003-2008) bijeengezet. Extra aandacht werd besteed aan het belang van bewegen voor de gezondheid, de opkomst van de fitnesscultuur en de samenwerking tussen sport en onderwijs.

De Rapportage sport 2008 is een coproductie van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het W.J.H. Mulier Instituut, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), NOC*NSF en TNO Kwaliteit van Leven.

ISBN 978 90 377 0361 0

Prijs: € 19,50 (excl. admin.- en verzendkosten)