Toerisme en recreatie in cijfers 2008

Toerisme en recreatie in cijfers 2008

De publicatie Toerisme en recreatie in cijfers 2008 heeft tot doel een actueel samenhangend statistisch overzicht te geven van toerisme en recreatie in ruime zin. U kunt in deze publicatie terecht voor cijfers over het vakantiegedrag van Nederlanders en buitenlanders in Nederland, en voor cijfers over recreatie en vrijetijdsgedrag van Nederlanders in het bijzonder. Daarnaast vindt U cijfers over ‘toeristisch Nederland’ in internationaal perspectief.

Voor de samenstelling van deze publicatie is gebruik gemaakt van cijfers komende uit CBS-onderzoeken en externe bronnen. Naast de CBS-onderzoeken: de Nederlandse logiesaccommodaties, Continue Vakantie Onderzoek, Zwembaden en Sportaccommodaties, Watersport en Inkomend Toerisme is ook informatie van de Nederlandse Bank, Eurostat, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereld Toerisme organisatie (WTO-OMT) opgenomen. Tevens vindt U in deze publicatie de recente CBS cijfers uit de Satelliet Rekening Toerisme.

Deze uitgave vormt een onderdeel van een publicatiereeks die in samenwerking met het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) wordt opgesteld. Van deze publicatiereeks verschenen eerder dit jaar ‘Vakanties van Nederlanders’ en ‘Toerisme in Nederland, het gebruik van logiesaccommodaties’.

Toerisme en recreatie in cijfers 2008