Dynamiek in de sociale statistiek: Nieuwe cijfers over de sociaaleconomische levensloop

Ebooks:

Dynamiek in de sociale statistiek

Er is steeds meer behoefte aan informatie over de levensloop van mensen. Dankzij de beschikbaarheid van registers en de mogelijkheid om die te koppelen aan andere registers of enquêtedata, zijn de mogelijkheden toegenomen om nieuwe statistieken over levensloop te maken. Dynamiek in de sociale statistiek is een bundeling van nieuwe resultaten over de levensloop van mensen. Aan de ontwikkeling van deze resultaten hebben zowel CBS-ers, als externe wetenschappers en beleidsmakers meegewerkt.

Deze bundel is samengesteld naar aanleiding van het symposium 'Dynamiek in de Statistiek' op 22 april 2008.