Internationaliseringsmonitor 2008

Ebooks:

Kaft Internationaliseringsmonitor 2008

Globalisering is inmiddels een bekend en veelbesproken begrip geworden. Het is een proces dat zowel economische, technologische en sociale dimensies omvat en verschillende effecten op onze samenleving heeft. Om de maatschappelijke discussie over globalisering en de effecten van open grenzen op bijvoorbeeld economische groei, welvaart en innovatie goed te kunnen voeren, is actuele en bruikbare statistische informatie essentieel.

De Internationaliseringsmonitor 2008 heeft als doel zulke informatie op een samenhangende manier te publiceren. In diverse achtergrondartikelen en een aantal tabellen besteedt deze aandacht aan thema’s zoals internationale handel, verkeer en vervoer, buitenlandse directe investeringen en de activiteiten van internationaal opererende ondernemingen. Ook verschillen in productiviteit, R&D en bedrijfsinterne handel tussen buitenlandse en Nederlandse ondernemingen in Nederland, komen aan bod. Alle tabellen zijn voorzien van toelichting en uitleg.

Met de Internationaliseringsmonitor 2008 heeft het CBS een vervolg gemaakt op de vorig jaar verschenen publicatie Kerncijfers Internationalisering.

Internationaliseringsmonitor 2008