Duurzame energie in Nederland 2006

Duurzame energie in Nederland 2006

Het rapport Duurzame energie in Nederland 2006 beschrijft de bijdrage van duurzame energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2006. Aan bod komen totaaloverzichten van elektriciteit, warmte, vermeden verbruik van fossiele primaire energie en vermeden emissie van CO2. Verder worden per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.

Duurzame energie in Nederland 2006

 

Bestelinfo:

Kengetal : C-89
ISBN  : 978-90-357-1518-9
ISSN  : 1871-7853 
Prijs  : € 8,00   (exclusief administratie- en verzendkosten)