Jaarboek onderwijs in cijfers 2007

Jaarboek onderwijs in cijfers 2007

Dit is de negende editie van het Jaarboek onderwijs in cijfers. Het CBS presenteert in deze publicatie elk jaar zijn meest recente informatie over onderwijs. In deze editie wordt onder meer ingegaan op het voortijdig schoolverlaten, het belang van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt en de prestaties van niet-westers allochtone studenten.

In het Jaarboek onderwijs in cijfers 2007 komen naast de vaste informatie over onderwijsdeelname, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven van de verschillende onderwijssoorten (basis-, voortgezet-, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs), aan de orde:

  • Publieke en private uitgaven aan onderwijs;
  • Arbeidsmarktsituatie en opleidingsniveau;
  • Schoolloopbanen van brugklassers;
  • Vertraging in het voortgezet onderwijs;
  • Lange post-initiële opleidingen;
  • Vergrijzing en feminisering van het onderwijzend personeel (bijdrage Ministerie OCW).

Ten slotte staat in het tabellengedeelte een grote verscheidenheid aan onderwijsgegevens overzichtelijk gepresenteerd.

Jaarboek onderwijs in cijfers 2007