Jaarrapport Integratie 2005

Jaarrapport Integratie 2005

Het Jaarrapport Integratie 2005 beschrijft de positie van etnische minderheden in Nederland en de ontwikkelingen die hierin de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. In totaal komen tien onderwerpen aan bod, die nauw aansluiten op de beleidsprioriteiten van het kabinet. Het jaarrapport geeft op hoofdlijnen de meest actuele stand van zaken op verzoek van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

De publicatie is een gezamenlijk product van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Ze vervangt de CBS-publicatie Allochtonen in Nederland en enkele andere periodieke publicaties over minderheden, namelijk de Rapportage Minderheden van het SCP en de Integratiemonitor van het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek.

ISBN: 90 377 0237 6
Prijs: € 19,90 (excl. admin.- en verzendkosten)

De publicatie is verkrijgbaar bij de boekhandel of te bestellen bij het SCP.