De digitale economie 2004

Ebooks:

De digitale economie 2004

De periode van grote investeringen in informatie- en communicatietechnologie (ICT) en grote economische groei van de binnenlandse ICT-sector lijkt voorlopig voorbij. De verspreiding van ICT in de vorm van computers, internet en mobiele telefonie groeit nog nauwelijks. In de samenleving is echter sprake van een steeds intensiever en geavanceerder gebruik van deze (bestaande) ICT-middelen. Zo beschikt het merendeel van de bedrijven en huishoudens in 2004 over breedbandinternet en is 70 procent van de bedrijven eind 2003 in één of andere vorm 'aanwezig' op internet. 'Schaduwkanten' van dit toenemende gebruik van ICT zijn de maatregelen die bedrijven (moeten) treffen om hun ICT-systemen te beschermen; 45 procent van de bedrijven heeft in 2003 last gehad van virussen. Anno 2004 is er overigens nog een derde deel van de bevolking die nog nooit internet heeft gebruikt.

Bovenstaande en andere ontwikkelingen worden door het CBS in detail beschreven in de publicatie De digitale economie 2004; de vierde in een reeks. Waar mogelijk zijn de ontwikkelingen in Nederland ook in internationaal perspectief geplaatst.

Kengetal: P-34
ISBN 90-357-2866-1
Prijs € 28,00 (excl. administratie- en verzendkosten)

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.