Kunstzinnige vorming 2003

Ebooks:

Kunstzinnige vorming 2003

Deze publicatie geeft een cijfermatig overzicht van de kunstzinnige vorming in Nederland. Het gaat hierbij met name om kunstzinnige vorming die buiten schoolverband gegeven wordt door muziekscholen, creativiteitscentra en gecombineerde instellingen. Ook instellingen met uitsluitend steunfunctieactiviteiten zijn meegenomen in het onderzoek, dat een gezamenlijk project is van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kunstconnectie.

Kengetal: G-86
ISBN 90-357-2619-7
Prijs € 8,75

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.