Toerisme en recreatie in cijfers 2004

Ebooks:

Toerisme en recreatie in cijfers

De publicatie Toerisme en recreatie in cijfers geeft een zo compleet mogelijk beeld van toerisme en recreatie in Nederland, van toerisme van Nederlanders in het buitenland en van de internationale positie van Nederland op het terrein van toerisme. De publicatie bevat cijfers van de laatste zeven jaren.

In 2003:

  • gingen 12,5 miljoen Nederlanders op vakantie
  • verbleven 9,2 miljoen buitenlandse toeristen in Nederland

Nieuw zijn de eerste resultaten van de Satellietrekening Toerisme. Daaruit blijkt dat toerisme voor ten minste 2,5 procent bijdraagt aan het Bruto Binnenlands Product.

In de publicatie Toerisme en recreatie in cijfers zijn tabellen, grafieken en cartogrammen opgenomen. Veel van die informatie wordt regionaal gepresenteerd, waarbij naast provincies ook 17 specifieke toeristengebieden zijn onderscheiden.

Kengetal: G-82
ISBN: 903572539 5
Prijs: 36,-

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.