Nationale rekeningen 2003

Nationale rekeningen 2003

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie. De begrippen en classificaties in de nationale rekeningen zijn wereldwijd gestandaardiseerd en vastgelegd in internationale richtlijnen.

In deze publicaties zijn opgenomen:

 • macro-indicatoren
 • aanbod, gebruik en finale bestedingen
 • aanbod- en gebruiktabel 2001
 • invoer en uitvoer
 • consumptie
 • investeringen
 • productie, verbruik en inkomensvorming
 • input-outputtabel 2001
 • productie, verbruik, toegevoegde waarde
 • belastingen
 • beloning van werknemers
 • exploitatieoverschot
 • arbeid
 • rekeningenstelsel
 • totale economie
 • niet–financiële en financiële instellingen
 • overheid
 • huishoudens en IZW huishoudens
 • buitenland
 • transactie-matrices en financiële balansen
 • detailgegevens van:
 • belastingen en subsidies
 • sociale premies en –uitkeringen
 • overdrachten, etc.
 • historische gegevens
 • NAM, SAM, NAMEA, stofstromen
 • toelichtingen en aanhangsels
 • De Nationale rekeningen 2003 en de National accounts of the Netherlands 2003 zijn jaarlijkse uitgaven.

  Nationale rekeningen 2003
  Kengetal: P-2
  ISBN 903572489 5
  Prijs: € 43,60 (excl. administratie- en verzendkosten)

  en:

  National accounts of the Netherlands 2003
  Kengetal: P-22
  ISBN 903572479 8
  Prijs: € 43,60 (excl. administratie- en verzendkosten)

  U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.