Jaarboek Thuiszorg 2001-2002

Ebooks:

Jaarboek Thuiszorg 2001–2002

Het Jaarboek Thuiszorg 2001-2002 is de derde gezamenlijke publicatie van het CBS en de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) over de thuiszorg. Thuiszorg omvat huishoudelijke, persoonlijke verzorging en verpleging thuis, kraamzorg, ouder- en kindzorg en dieetadvisering. Dit jaarboek beschrijft de ontwikkelingen in de thuiszorg in de periode 1998-2002 op het gebied van personele inzet, de diensten die geleverd worden en de resulterende baten en lasten. Voor een groot deel van de populatie van thuiszorginstellingen worden eveneens kerncijfers over een langere reeks van jaren gepresenteerd, te weten 1993-2002.

Kengetal: C-68
ISBN: 903572459 3
Prijs: € 23,00

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.