Kwartaalgegevens (2e kw. 2004) Resultaten van de Conjunctuurenquête bij het bedrijfsleven in de Gemeenschap

Ebooks:

Eenmaal per kwartaal wordt het conjunctuuronderzoek, dat het CBS houdt in opdracht van de Europese Commissie, uitgebreid met een aantal vragen. Het gaat hierbij om vragen naar: bezettingsgraden van productie-installaties, concurrentiepositie en productiebelemmeringen. Ook deze resultaten worden door de Europese Commissie gepubliceerd in samenhang met de uitkomsten van de andere lidstaten van de Europese Unie.Dit is een uitgave van de Europese Commissie.