Het Levenseinde in de medische praktijk

Het levenseinde in de medische praktijk

Het CBS heeft in 2001, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam, een onderzoek uitgevoerd naar medische beslissingen rond het levenseinde. Bij 43 procent van de personen die in 2001 zijn overleden, is een medische beslissing rond het levenseinde genomen. In 20 procent van de sterfgevallen gaat het om het niet instellen of staken van een behandeling en in eveneens 20 procent om pijnbestrijding. Bij 3,3 procent van de sterfgevallen is sprake van het toedienen van een middel met als doel het levenseinde te bespoedigen. Daarvan kan 2,5 procent worden beschouwd als euthanasie.

Kengetal: C49/2003
ISBN 90-357-2578- 6
Prijs 20,00

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.