Satellietrekeningen voor het Toerisme, Nederland, 1999

Sinds de tweede helft van de vorige eeuw is het fenomeen toerisme sterk gegroeid. Er is dan ook een toenemende behoefte om de economische betekenis van het toerisme voor de Nederlandse economie in kaart te brengen. Het gebruik van de recent gepubliceerde Satellietrekeningen voor het Toerisme wordt internationaal gezien als de meest optimale methode. Het CBS heeft een proefproject uitgevoerd om te bezien of deze methode ook in de Nederlandse context haalbaar is. Dat heeft tevens geresulteerd in het daadwerkelijk vullen van de bijbehorende tabellen met cijfers. Daaruit blijkt onder meer dat het toerisme in 1999 circa 2,5% van het BBP heeft gegenereerd.