Jaarboek onderwijs in cijfers 2003-2004

Het boek belicht op heldere en beknopte wijze de stand van zaken in het onderwijs.