Innovatie bij de kleinste bedrijven

Vinodh Lalta, Gerhard Meinen en André Meurink (oktober 2003)In de innovatie-enquête 1998-2000 zijn voor de tweede maal bedrijven met 1 tot 10 werknemers bevraagd. In dit rapport wordt het innovatiegedrag van deze kleine bedrijven beschreven. Naast een bespreking van de uitkomsten van de innovatie-enquête 1998-2000 worden, waar mogelijk, de resultaten vergeleken met die van 1996-1998.