Gebruikershandboek Budgetonderzoek 2000

Ebooks:

Deze publicatie geeft informatie over doel en opzet van het Budgetonderzoek 2000. Aan de orde komen de steekproef, het veldwerk en de bewerking van de verzamelde gegevens. Daarnaast worden definities en indelingen gegeven en een aantal tabellen met uitkomsten. In een vijftal bijlagen zijn technische gegevens opgenomen, waaronder een uitgebreide codelijst met variabelen.