Determinantenonderzoek

Pc-bezit, internettoegang en elektronisch winkelen onder de bevolking verklaard. In tal van beschrijvende tabellen komt naar voren dat pc-bezit, internettoegang en elektronisch winkelen onder de bevolking verschilt naar inkomen, opleiding, leeftijd, regio e.d. Een aantal van deze kenmerken hangt echter met elkaar samen, zoals opleiding en inkomen. Hierdoor is niet altijd duidelijk welke kenmerken nu het meest van belang zijn om bijvoorbeeld verschillen in internettoegang te verklaren. In dit rapport zijn de belangrijkste verklarende achtergrondkenmerken voor pc-bezit, internettoegang en het al dan niet elektronisch winkelen onder de Nederlandse bevolking via statistische analyse blootgelegd.