Belemmeringen e-commerce

Op het hoogtepunt van de internethype leek het wel alsof bedrijven, overheden en huishoudens collectief stonden te trappelen om massaal on line te gaan. Ook de overheid versterkte het gevoel dat Nederland internationaal achterop zou raken als niet op grote schaal geïnvesteerd zou worden in het gebruik van ICT. Beleidsmatig is het daarom van belang om vast te stellen of er bepaalde knelpunten zijn die een massale en hoogwaardige toepassing van ICT voor het bedrijfsleven in de weg staan. In deze publicatie schetst het CBS een beeld van de grote knelpunten die bedrijven ervaren (of vrezen) om e-commerce in te passen bij de inkoop en verkoop van goederen en diensten