Allochtonen in Nederland 2002

De situatie van de niet-westerse allochtonen in Nederland verschilt op een aantal punten met die van de autochtonen. Achterstand is er bij de niet-westerse allochtonen op het gebied van onderwijs, arbeid en inkomen. De werkloosheid onder hen is de afgelopen jaren echter sterk afgenomen.