Jaarboek Wonen 2002

 Jaarboek Wonen 2002
  • Hoeveel woningen telt Nederland?
  • Wat zijn de kenmerken van onze woningen?
  • Hoe staat het met het onderhoud daarvan?
  • Hoe sterk stijgen de huizenprijzen?
  • Welke maatregelen nemen bewoners tegen inbraak of afwezigheid?
  • Wat zijn de woonuitgaven van huurders en kopers?
  • Heeft de aard van de woonbuurt invloed op de kans om in het leven vooruit te komen?

Dit zijn enkele van de vragen waarop het Jaarboek Wonen 2002 een antwoord geeft. De meest relevante cijfers zijn geïnterpreteerd en voorzien van een toelichting. Beleidsambtenaren, onderzoekers, functionarissen in de bouw, bij het bank- of verzekeringswezen, de makelaardij, en andere betrokkenen bij het wonen of de volkshuisvesting, zullen veel van hun vragen beantwoord zien. Maar vanwege de vele invalshoeken van waaruit wonen wordt belicht, is de publicatie interessant voor iedereen die meer over wonen in Nederland wil weten.

De cijfers zijn voornamelijk gebaseerd op onderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn gegevens ontleend aan onder meer het Kadaster, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen (NVM). De bijdragen zijn afkomstig van verschillende auteurs, allen gespecialiseerd in het door hun behandelde onderwerp. Naast actuele cijfers worden ook trends weergegeven. Het geheel is inzichtelijk gemaakt door begeleidende tekst.

Het Jaarboek Wonen 2002 is een gemeenschappelijke uitgave van het CBS en Kluwer.