Emancipatiemonitor 2000

Dit is de eerste editie van de Emancipatiemonitor. In deze monitor die tweejaarlijks verschijnt, worden de meest recente cijfers over de stand van zaken van het emancipatieproces gepresenteerd. De Emancipatiemonitor is een gezamenlijke publicatie van het SCP en het CBS.