Onderwijs

Het statistiekoverzicht 2023 met welke frequentie die door het CBS wordt samengesteld.

Onderwijs
TitelFrequentie
Aanvullend statistisch onderzoek OCW Onderwijstweejaarlijks
Bedrijfsopleidingenvijfjaarlijks
Gepromoveerden onderzoekvijfjaarlijks
Gewichtenregelingjaarlijks
Hoogst behaald onderwijsniveaukwartaal, jaarlijks
Kengetallen universitair onderwijsjaarlijks
Learning mobilityjaarlijks
Leven lang lerenjaarlijks
Leven lang leren/Onderzoek lerenvijfjaarlijks
Loopbaan van gepromoveerdenonregelmatig
Nationaal Cohort Onderzoekjaarlijks
Niet regulier onderwijsjaarlijks
Onderwijsjaarlijks
Onderwijs in cijfersdoorlopend
Onderwijs in vreemde talenjaarlijks
Onderwijs Internationaaljaarlijks
Onderwijsachterstandenjaarlijks
Onderwijsinstellingenjaarlijks
Onderwijsstatistiekenjaarlijks
Onderwijzend personeeljaarlijks
Opleidingsniveaubestandjaarlijks
Overheidsuitgaven aan onderwijsjaarlijks
Regulier onderwijsjaarlijks
Schoolverlatersonderzoekjaarlijks
Studeren in het buitenlandjaarlijks
Uitgaven onderwijsjaarlijks
Voortijdig schoolverlatenjaarlijks