Natuur en milieu

Het statistiekoverzicht 2023 met welke frequentie die door het CBS wordt samengesteld.

Natuur en milieu
TitelFrequentie
Bedrijfsopbrengsten en -lastenjaarlijks
Gemeentelijk afvaljaarlijks
Groene groei: indicatorenjaarlijks
Klimaat- en Energieverkenningjaarlijks
Kosten en financieringen milieu overheid, Milieukosten Bedrijvenjaarlijks
Kwaliteitsborging monitoring Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheerjaarlijks
Kwaliteitsborging monitoring Kaderrichtlijn Marienjaarlijks
Landelijk Meetnet Florajaarlijks
Meststatistieken en mineralenbalansenmaand, kwartaal, jaarlijks
Milieurekeningenjaarlijks
Milieurekeningen niet verplichte onderdelenjaarlijks
Natuurstatistiekenjaarlijks
Provinciale natuurgraadmetersjaarlijks
Waterstatistiekenjaarlijks