‘Ik houd van de dynamiek die nieuwe innovatieve projecten met zich meebrengen’

Sylvia, statistisch onderzoeker
foto Sylvia statistisch onderzoeker
© Sjoerd van der Hucht
‘Aan de Universiteit van Amsterdam en het University College in Londen studeerde ik economie. Daarna ging ik aan de slag als consultant bij een economisch adviesbureau. Daar deed ik onderzoek voor overheidsorganisaties en werkte veel met CBS-microdata. Dat vond ik erg interessant en dat was voor mij de aanleiding om bij het CBS te solliciteren. In februari 2021, midden in de periode van de coronapandemie, ben ik met mijn nieuwe baan bij het CBS begonnen. Dat betekende dat ik de eerste maanden volledig vanuit huis moest werken. Dat ging verrassend genoeg heel erg goed. Om mij in te werken heb ik in het begin veel zoommeetings met mijn collega’s gehad. Ik voelde me meteen thuis bij hen. Nu de coronaperiode voorbij is, kan ik deels vanuit huis en deels op kantoor werken. Over de prettige sfeer in mijn team ben ik heel enthousiast. Het zijn twintig heel diverse persoonlijkheden met verschillende studieachtergronden, maar ze vullen elkaar mooi aan.’

Artificial Intelligence

‘Bij het team rechtsbescherming en veiligheid houd ik me bezig met het maken van statistieken over asiel en migratie voor het Europese statistiekbureau Eurostat. Die statistieken maakten wij al langer, maar ze zijn in de afgelopen jaren flink uitgebreid: meer gedetailleerd en er worden ook nieuwe data gevraagd. Op dit moment leveren we jaarlijks in totaal ongeveer 150 verschillende tabellen hierover. Het is mijn taak binnen het CBS om de informatie voor Eurostat uit te vragen en de contacten te onderhouden met de dataleveranciers, zoals bijvoorbeeld de IND en de Directie Regie Migratieketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Naast mijn werk bij het team rechtsbescherming ben ik nog bij een aantal andere CBS-projecten betrokken. Zo werk ik mee aan een beleidskader over Artificial Intelligence (AI) en zit ik namens het CBS in de werkgroep mensgerichte AI van de Nederlandse AI Coalitie. Het doel is kennisuitwisseling tussen onderzoeksconsortia om verantwoord gebruik van AI te bevorderen. Heel interessant’.

Sociale spanningen indicator

‘Ik houd van de dynamiek die nieuwe innovatieve projecten met zich meebrengen. Ook ben ik betrokken bij de doorontwikkeling van de sociale spanningen indicator. Deze indicator is een aantal jaren geleden door het CBS ontwikkeld en is bedoeld om de sociale spanningen in de samenleving te meten op basis van sociale mediaberichten. Aanvankelijk was dit product een pilot. Op verzoek van de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt deze indicator nu verder ontwikkeld tot een statistiek.’