'Al 15 jaar geef ik in binnen- en buitenland trainingen op het gebied van R'

Mark - Senior-methodoloog
Mark - Senior-methodoloog
© Sjoerd van der Hucht Fotografie / My Eyes4u productions
‘Ik ben senior-methodoloog bij het CBS. In die functie stond ik aan de wieg van de introductie van R, een open source softwareproduct dat speciaal is ontwikkeld voor statistiek en data-analyse doeleinden. Het CBS gebruikt R sinds 2009 en was één van de eerste statistische bureaus die deze software breed inzette.
R wordt door veel internationale statistici, methodologen en data-wetenschappers omarmd, omdat het een open source software is die je eenvoudig met elkaar kunt delen. Er bestaat ook een internationale gemeenschap van gebruikers die met elkaar kennis en ervaring op dit gebied uitwisselen. Ik werkte ook mee aan het schrijven van zo’n 20 R-packages en publiceerde daarover in wetenschappelijke tijdschriften.’

Nieuwe databronnen

‘Al 15 jaar geef ik in binnen- en buitenland trainingen op het gebied van R. Daarnaast schreef ik er met mijn collega Edwin de Jonge een boek over met de titel ‘Statistical Data Cleaning with applications in R’. Het opschonen van data is een essentieel onderdeel bij de productie van statistieken. Dat was altijd al zo, maar is door het gebruik van nieuwe databronnen nog noodzakelijker geworden. Het CBS werkt met veel verschillende databronnen, maar die zijn niet altijd volledig of foutloos. Het beoordelen van kwaliteit en waar mogelijk repareren is een voorwaarde om een goede kwaliteit van de statistiek te krijgen.’

Europees Statistisch Systeem

‘Ook ben ik 10 jaar lang namens het CBS internationale coördinator geweest op het gebied van methodologie en IT. Dat betrof vooral veel samenwerking met de United Nations en de verschillende statistiekbureaus binnen Europa. Centraal stond de samenwerking op het gebied van het European Statistical System (ESS). Doel van het ESS is samenwerking en coördinatie tussen de statistische bureaus, zodat er binnen de Europese Unie vergelijkbare statistieken kunnen worden gemaakt. Daarnaast ben ik coördinator voor EMOS. Dat staat voor European Master in Official Statistics. Binnen het EMOS-programma worden studenten van de universiteit Utrecht en Leiden opgeleid in het maken van officiële statistiek. In Leiden ben ik sinds 2022 ook werkzaam aan de universiteit als research fellow. In die functie begeleid ik een promovendus bij promotie-onderzoek.’

CBS-Academy

‘In 2022 ben ik benoemd tot programmamanager binnen de CBS-Academy. In een wereld waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen is het voor organisaties en hun personeel immers belangrijk om mee te groeien. Daarom werd in 2019 de CBS-Academy binnen het CBS opgericht. De manier van statistiek maken verandert, moderniseert. Dat vraagt om nieuwe skills van de medewerkers. Hierover heb ik een visiedocument geschreven en daar passen we ons trainingsaanbod nu op aan. Het CBS wil een lerende organisatie worden, maar dat vergt een cultuuromslag. De CBS-Academy draagt daaraan bij. Niet alleen door vakkennis aan te bieden, maar ook trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en door bij te dragen aan een cultuur waar leren een normaal onderdeel van ieders werk is. De CBS-Academy levert jaarlijks ongeveer 120 leeractiviteiten en 80 tot 100 interne docenten zetten zich hiervoor in.’

Collegialiteit

‘De combinatie van al die verschillende werkzaamheden maakt mijn werk erg interessant. Ik ben een onderzoeker in hart en nieren. Daarnaast vind ik het fijn om in allerlei groepen samen te werken. Zo is de R-community heel prettig gezelschap: mensen helpen elkaar. Ook mijn internationale werkzaamheden zijn boeiend. Denk aan het ISI-congres dat in 2025 in Nederland wordt georganiseerd. Daar komen alle statistici uit de hele wereld samen. Ikzelf ben daar betrokken bij de organisatie van diverse cursussen.’