‘Ik vind het belangrijk werk te doen dat maatschappelijk relevant is’

Lianne, methodoloog
foto Lianne, methodoloog bij het CBS.
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
‘Ik begon mijn loopbaan bij het CBS 2 jaar geleden. Daarvoor behaalde ik mijn bachelor Sociologie aan de Universiteit Tilburg en deed ik een researchmaster Statistiek. Ook volgde ik een postdoc bij de universiteiten van Luik en Maastricht. In Maastricht verdiepte ik me met name in het complexe onderwerp Privacy Preserving Techniques (PPT). Dat zijn nieuwe cryptografische technieken waarbij data beveiligd bij de bronhouders kunnen blijven en analyses door derde partijen op afstand kunnen worden gedaan. Het onderwerp privacy wordt vaak alleen vanuit wetgeving of IT benaderd, maar ook methodologie speelt hierbij een belangrijke rol.’

Maatschappelijke relevantie

‘Vanuit mijn werk bij de Universiteit Maastricht leerde ik via een collega het CBS kennen en was de overstap snel gemaakt. Mijn interesse in de maatschappij is groot. Ik vind het daarom belangrijk werk te doen dat maatschappelijk relevant is. Ik wil geen nota’s schrijven die in een la belanden. Bij het CBS was ik aan het goede adres. Collega’s startten daar ruim drie jaar geleden met een experiment rond PPT, samen met TNO, CZ en het Zuyderland ziekenhuis. Naast dat het technisch mogelijk is om veilige analyses te doen, is het belangrijk te onderzoeken of de informatie die je over die beveiligde verbindingen verstuurt óók veilig is. Dat geldt eveneens voor het PPT-project van het CBS met de Universiteit Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen. In dit project willen wij de samenwerking opzoeken om een data-infrastructuur te realiseren waarbij onderzoekers data die zich bij het CBS bevinden op een veilige manier kunnen combineren met de data waarover hun eigen organisatie beschikt.’

Internationale projecten

‘Ook ben ik betrokken bij allerlei internationale projecten. Zo ondersteun ik onze vestigingsdirecteur Rob van Kan bij zijn voorzitterschap van het taskteam van de Verenigde Naties: ‘Global facilitation of access to privately held data’. Dit team organiseert samenwerkingssessies om te onderzoeken welke data van private sectoren interessant kunnen zijn voor officiële statistieken en hoe we toegang tot dit soort data kunnen krijgen. Verder ben ik als internationaal coördinator Methodologie betrokken bij de afstemming van de internationale bijdrage van het CBS aan allerlei projecten. Denk bijvoorbeeld aan de vergaderingen van het Europese statistiekbureau Eurostat en de instituten die binnen de EU-lidstaten verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, productie en publicatie van Europese statistieken.’

Kansen

‘Met name de afwisseling tussen de verschillende projecten vind ik erg interessant. In de context van die verschillende projecten mag ik me bezig houden met het verkrijgen van kwalitatief goede data van zowel bedrijven als personen op een privacy vriendelijke manier. Dat ik kansen daartoe krijg, daar ben ik het CBS erg dankbaar voor. Ik vind het echt interessant om me in al die verschillende projecten te verdiepen. Het past ook bij mij, want ik werk graag zelfstandig en zoek veel zaken zelf uit.’