‘Het geeft een goed gevoel dat wij de cijfers bieden om beleid op te baseren’

Joren, statistisch onderzoeker Vastgoed en Woningmarkt
foto Joren statistisch onderzoeker Vastgoed en Woningmarkt
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
‘Tijdens mijn studie Sociologie aan de Erasmusuniversiteit kwam ik al vaak in aanraking met CBS-data. Toen ik een vacature van het CBS voorbij zag komen, besloot ik te solliciteren. Inmiddels werk ik al ruim 6 jaar met veel plezier bij het CBS.’

Samenwerken en adviseren

‘Sinds 3 jaar ben ik onderzoeker bij het team Vastgoed en Woningmarkt. Daar ben ik betrokken bij verschillende woningmarktonderzoeken, die vaak in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) worden uitgevoerd.
Zo was ik betrokken bij het in kaart brengen van het aantal woningtransformaties op basis van reeds beschikbare registerdata. Een woningtransformatie is bijvoorbeeld een leegstaand kantoor dat omgebouwd wordt tot één of meerdere woning(en).

Met het ministerie onderhouden we als team goed contact. Afgelopen najaar heb ik in samenwerking met collega’s en het Kadaster een woningmarktsymposium bij het ministerie van BZK georganiseerd waar 140 professionals bij elkaar kwamen. Vanwege de grote rol die de woningmarkt speelt in onze samenleving, is advisering aan en samenwerking met andere (externe) onderzoekers belangrijk. Hierdoor is het werk elke dag weer afwisselend.’

Basis voor beleid

‘Namens ons team schrijf ik ook nieuwsberichten over de woningmarkt. Ik vind het prachtig om de meest opvallende zaken uit data te halen en deze te beschrijven voor een breder publiek. Voor publicatie zijn deze data nog voor niemand beschikbaar. Je hebt dus vaak iets nieuws te melden. Bovendien hadden we de afgelopen jaren een interessante en wisselvallige woningmarkt. Van de crisisjaren - met in 2014 de eerste lichtpuntjes door het toenemende aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen - tot de grote groeispurten van de afgelopen jaren. Op dit moment is het spannend om te zien of alle woningbouwambities wel gerealiseerd kunnen worden. Het geeft een goed gevoel dat wij de cijfers bieden om beleid op te baseren.

Naast de inhoudelijke uitdagingen is ook de werksfeer erg leuk bij het CBS. Collega’s zijn goed benaderbaar en ik kan me nog herinneren dat ik snel werd opgenomen in de groep toen ik er net binnenkwam. Mede door de formele en informele activiteiten van JongCBS en twee jaar deelname aan het bestuur heb ik een breed netwerk binnen de organisatie.’