‘In de uiteenlopende projecten kan ik mijn veelzijdigheid goed kwijt’

Bram, configuratiemanager
foto Bram Configuratiemanager
'Het CBS is een moderne, innovatieve organisatie waar IT een belangrijke rol speelt. Als Configuratiemanager houd ik me bezig met het inrichten van de centrale IT-administratie. In deze administratie staan alle IT-middelen beschreven die in de organisatie aanwezig zijn, van de laptoppool tot maatwerk softwaresystemen. Mijn Configuratieteam en de systeembeheerders leggen hierin de belangrijkste kenmerken van een IT-middel vast. Denk hierbij aan de aanschafdatum en aanschafprijs, de beheerder, de gebruiker, en de versie of het type. Samen met mijn team ben ik dus verantwoordelijk voor goed administratief beheer van al onze software en hardware. Zo kan hardware bijvoorbeeld tijdig worden vervangen en weten we welke medewerker welke middelen in bruikleen heeft.'

Applicatielandschap

'Momenteel ben ik onder meer bezig met het inventariseren van ons applicatielandschap. Dit bestaat uit alle software die wij in huis hebben. Met de kennis van de ontwikkelaars en beheerders van de software maak ik een actueel, generiek beeld. Dit vertelt ons welke applicaties binnen de organisatie in gebruik zijn en wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. Daarnaast hebben we een jaarlijkse inventarisatie van de fysieke IT-middelen. Je kunt dit vergelijken met een balansdag van een winkel. We lopen dan alle kantoorgebouwen en datacenters na om onze administratie te controleren. Hiermee kunnen we aan de accountant aantonen dat onze bedrijfsvoering op orde is.'

Werken bij het CBS

'Het CBS is een kennisorganisatie met een belangrijke maatschappelijke functie. Het is continu bezig met vernieuwen, ook op IT-gebied. In de uiteenlopende projecten kan ik mijn veelzijdigheid goed kwijt; ik heb de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde en Bedrijfskundige Informatica gedaan. Ik doe mijn werk nog altijd met veel enthousiasme. Binnen het CBS word je daarnaast als werknemer gestimuleerd tot het nemen van initiatieven. Daarvoor krijg je ook voldoende ruimte. Ik geef bijvoorbeeld graag het goede voorbeeld door met behulp van de juiste IT-voorzieningen geheel digitaal te werken. In mijn functie kan ik daardoor werken op locatie Heerlen en Den Haag, maar ook onderweg of thuis. Nog steeds wanneer ik onze cijfers in het nieuws zie, voel ik me trots dat ik daaraan heb bijgedragen.'