Bedrijfsvoering

CBS maakt bestuurskosten van zijn directieleden vanaf 2013 openbaar. Bestuurskosten zijn kosten die directieleden maken om hun werk voor CBS te verrichten.


Bedrijfsvoering

 1. Bedrijfsvoering 2022
 2. Bedrijfsvoering 2021
 3. Bedrijfsvoering 2020
 4. Bedrijfsvoering 2019
 5. Audit onderwijsachterstanden 2019
 6. Bedrijfsvoering 2018
 7. Bedrijfsvoering 2017
 8. Bedrijfsvoering 2016
 9. Bedrijfsvoering 2015
 10. Bedrijfsvoering 2014
 11. Bedrijfsvoering 2013
 12. Bedrijfsvoering 2012
 13. Bedrijfsvoering 2011
 14. Declaratie- en faciliteitenregeling voor DG, pDG en Hoofddirecteuren
 15. Stand van zaken bezuinigingen bij CBS