Bedrijfsvoering

CBS maakt bestuurskosten van zijn directieleden vanaf 2013 openbaar. Bestuurskosten zijn kosten die directieleden maken om hun werk voor CBS te verrichten.


Bedrijfsvoering

Kosten verbouw communicatievoorziening CBS en uitgaven IT en kostenoverzichten directieleden.

Overzicht kostenstructuur CBS