Bedrijfsvoering

CBS maakt bestuurskosten van zijn directieleden vanaf 2013 openbaar. Bestuurskosten zijn kosten die directieleden maken om hun werk voor CBS te verrichten.


Bedrijfsvoering

  1. Bedrijfsvoering 2016
  2. Bedrijfsvoering 2015
  3. Bedrijfsvoering 2013
  4. Bedrijfsvoering 2012
  5. Bedrijfsvoering 2014
  6. Bedrijfsvoering 2017
  7. Bedrijfsvoering 2011
  8. Bedrijfsvoering 2018
  9. Bedrijfsvoering 2020
  10. Bedrijfsvoering 2019
  11. Bedrijfsvoering 2022
  12. Bedrijfsvoering 2023
  13. Bedrijfsvoering 2021
  14. Audit onderwijsachterstanden 2019
  15. Declaratie- en faciliteitenregeling voor DG, pDG en Hoofddirecteuren
  16. Stand van zaken bezuinigingen bij CBS