Bedrijfsvoering

CBS maakt bestuurskosten van zijn directieleden vanaf 2013 openbaar. Bestuurskosten zijn kosten die directieleden maken om hun werk voor CBS te verrichten.


Bedrijfsvoering

 1. Audit onderwijsachterstanden 2019
 2. Bedrijfsvoering 2021 - Uurtarieven
 3. Declaratie- en faciliteitenregeling voor DG, pDG en Hoofddirecteuren
 4. Stand van zaken bezuinigingen bij CBS
 5. Bedrijfsvoering 2020
 6. Bedrijfsvoering 2019
 7. Bedrijfsvoering 2018
 8. Bedrijfsvoering 2017
 9. Bedrijfsvoering 2016 - Kostenoverzichten Directie
 10. Bedrijfsvoering 2016
 11. Bedrijfsvoering 2015
 12. Bedrijfsvoering 2014
 13. Bedrijfsvoering 2013
 14. Bedrijfsvoering 2012
 15. Bedrijfsvoering 2011