Zoekresultaten

16 resultaten voor keyword:registertellingen
16 resultaten voor keyword:registertellingen

Door schatting actueler beeld verhuizingen mogelijk

Cijfers over de woningmarkt staan op dit moment sterk in de belangstelling vanwege het tekort aan woningen in bepaalde regio’s. Het CBS registreert het aantal verhuizingen per maand, dit brengt de...

Overig

Locatiescan

Met de locatiescan kunnen ondernemers cijfers opvragen over de bevolking.

Overig

COA vraagt CBS om hulp bij onderzoek mogelijke inzet AI

COA heeft het CBS gevraagd te helpen met het identificeren van mogelijke risico’s bij toepassing van AI in het plaatsingsproces van statushouders.

Overig

Opgepot inkomen in eigen onderneming

Het resultaat van een eigen onderneming wordt in de economie doorgaans aangeduid als ‘gemengd’ inkomen, ofwel de beloning van zelfstandigen voor de inzet van hun arbeid en kapitaal.

Overig

Viermeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2020

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Viermeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2020.

Cijfers

Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht

Loopbanen worden traditioneel geanalyseerd met tabellen die aangeven welke arbeidsmarktposities groepen door de tijd hebben.

Artikelen

Ontdek 100 jaar internationale handel in goederen

Nederland is een handelsland en de cijfers over in- en uitvoer van goederen zijn belangrijk om te bepalen wat er in Nederland wordt verdiend

Overig

Voorspellen zwangerschappen economische recessies?

Kunnen veranderingen in het aantal zwangerschappen een vroege indicator zijn voor veranderingen in de conjunctuur..

Overig

Verhuiskans schatten met machine learning

Innovatieproduct CBDS Verhuiskans schatten met machine learning.

Overig

Meten prijsontwikkelingen commercieel vastgoed

Het meten van prijsontwikkelingen van commercieel vastgoed door het Kadaster en het CBS.

Overig

Ruim 1 miljard euro besteed bij Europese webwinkels

Eerste resultaten van onderzoek met big data naar online uitgaven van Nederlandse consumenten bij winkels in de EU.

Overig

Hittekaarten met inkomen van mannen en vrouwen

Het CBS onderzoekt nieuwe typen visualisaties om complexe gegevens in één oogopslag te kunnen weergeven..

Overig

Pilot arbeidsmarktsituatie naar opleidingsachtergrond

Dashboard pilot actuele arbeidsmarktsituatie naar opleidingsachtergrond, 2019-2020

Overig

Meer inzicht in mobiliteit met de donutkaart

Samen met de Universiteit van Oxford heeft het CBS een nieuwe visualisatiemethode ontwikkeld om inzicht te krijgen in mobiliteit, de donutkaart. De nieuwe methode is toegepast op gegevens over banen...

Overig

Leerlingen naar school met de fiets of auto

Door de toenemende complexiteit van mobiliteit hebben beleidsmakers steeds meer behoefte aan nieuwe informatie. Deze complexiteit wordt veroorzaakt door toenemende drukte op wegen en in het OV, een...

Overig

Zicht op gebruikers van de website MijnOverheid

Post van de overheid digitaal ontvangen in de Berichtenbox, bekijken welke gegevens er bij overheidsorganisaties geregistreerd staan, of de status van een vergunningsaanvraag volgen, steeds meer...

Overig