Doorsnee inkomen

Het mediane oftewel doorsnee inkomen is gelijk aan het middelste inkomen, indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Terug naar artikel