Infrastructuur

De afbakening van infrastructuur die in dit onderzoek is gekozen, betreft het geheel van voorzieningen en activiteiten die nodig zijn om de diensten te verlenen die aan de basis staan van de economie en de samenleving. In de berekening van de toegevoegde waarde voor de infrastructuur worden indirecte effecten niet meegenomen.

De volgende bedrijfstakken worden in dit onderzoek gerekend tot infrastructuur:

 • Delfstoffenwinning;
 • Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking (alleen brandstoffen);
 • Energiebedrijven;
 • Handel in brandstoffen;
 • Waterbedrijven;
 • Afvalbeheer;
 • Vervoer over land, vervoer over water en vervoer door de lucht;
 • Opslag en dienstverlening voor vervoer;
 • Telecommunicatie;
 • Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
 • Openbaar bestuur en overheidsdiensten.
Terug naar artikel