Vrije Universiteit van Amsterdam

© Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers
Het CBS en de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) werken al jarenlang samen. Om die samenwerking te bekrachtigen is in 2017 een raamovereenkomst afgesloten. Namens het CBS was Bart Bakker van 2009 tot aan zijn pensionering in het voorjaar van 2023 bijzonder hoogleraar aan de VU, waar hij zich bezig hield met de methodologie van nieuwe databronnen voor sociaal wetenschappelijk onderzoek. Er werd onder meer onderzoek gedaan naar methoden om voor onnauwkeurigheden in administratieve en surveydata te corrigeren en naar het ontwikkelen van maten voor de kwaliteit voor gecombineerde databronnen. Het streven is om de leerstoel bij de VU te hervestigen, met een licht gewijzigde onderzoeksopdracht. Een ander onderdeel van de samenwerking met de VU is gezamenlijk onderzoek naar sociale ongelijkheid en in het bijzonder flexibele arbeid, filantropie en beroepsstatus.

Vrije Universiteit van Amsterdam