Tilburg University

© ANP
Onder de CBS-leerstoel “Methodologie voor de officiële Statistiek, in het bijzonder m.b.t. integratie van databronnen” van prof.dr. Ton de Waal vindt sinds 2014 samenwerking plaats met Tilburg University. In het kader van deze leerstoel wordt onderzoek naar statistische methoden om meerdere databronnen met elkaar te combineren. Hiertoe worden onder andere methoden om voor meetfouten of voor selectiviteit in databestanden te corrigeren. Ook methoden onderzocht om de kwaliteit van statistieken gebaseerd op meerdere bronnen in te schatten. De voornaamste doelen van de werkzaamheden in het kader van deze samenwerking zijn het beter kunnen ontsluiten van administratieve en big data, en het verhogen van de kwaliteit van CBS-publicaties (deels) gebaseerd op dergelijke data.

Tilburg University