Technische Universiteit Eindhoven

© Hollandse Hoogte / Bart van Overbeeke Fotografie
Er vindt een samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven plaats onder meer in het kader van de CBS-leerstoelen “Big Data in Official Statistics” van prof.dr. Piet Daas en “Quantification of Sustainability” van prof.dr. Jan-Pieter Smits. De leerstoel van Piet Daas is gericht op het ontwikkelen van methoden die het mogelijk maken om big data betrouwbaar te kunnen gebruiken in de productie van officiële statistieken en het, op een data-gedreven manier, ontwikkelen van nieuwe big data gebaseerde statistieken. De leerstoel van Jan-Pieter Smits is onder andere gericht op de internationale toepassing van het door CBS ontworpen meetsysteem voor duurzame ontwikkeling. Ook worden de lange-termijn-ontwikkeling van economische groei en de effecten op brede welvaart en duurzaamheid onderzocht. Voor het CBS is academische validatie van de Monitor Brede Welvaart van belang, en is het doel om door middel van onderwijs en onderzoek de Monitor en het onderliggende meetsysteem breder onder de aandacht te brengen.

Technische Universiteit Eindhoven