Vervoersbewegingen

Containerschepen in de haven voor een rij containerkranen
© ANP / Peter Hilz

Wat is het?

Vervoer per spoor, (water)weg en lucht op weekbasis zorgt voor een actueel beeld per modaliteit en de vervoerde tonnen. Die worden in een gezamenlijk dashboard gepubliceerd. Er wordt met een groot aantal partijen samengewerkt: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), Panteia, Rijkswaterstaat, ProRail, Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Schiphol, Royal Dirkzwager en de havenbedrijven van Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam en Zeeland.

Waarom?

Snel inzicht verkrijgen in wat de effecten van de crisis zijn op het land. Vervoersbewegingen zeggen veel over de stand in het land.

Maatschappelijke relevantie

In crisissituaties zoals de coronacrisis is er grote behoefte aan indicatoren hoe het gaat in het land. Daarbij is actualiteit en snelheid essentieel. Een belangrijke indicator hoe het gaat met de economische bedrijvigheid is het aantal vervoerbewegingen. Wordt er meer of minder gevlogen, hoeveel vracht wordt vervoerd over de weg? Deze data zijn nu op weekbasis beschikbaar.