Skillsstatistiek op basis van CompetentNL

© CBS

Wat is het?

Veranderingen op de arbeidsmarkt zoals de toenemende vraag in de zorg en de energietransitie vragen voortdurend om nieuwe kwaliteiten en vaardigheden van mensen, ook wel ‘skills’ genoemd. De termen waarmee werkgevers op zoek zijn naar nieuw personeel en de woorden waarmee werkzoekenden zichzelf presenteren, komen echter niet altijd overeen. CompetentNL is een nationale standaard voor het beschrijven van skills. Met CompetentNL ontwikkelt het CBS statistieken over skills om de arbeids- en onderwijsmarkt van relevante informatie te voorzien.
Het CBS werkt sinds 1 juli 2022 samen met het UWV, TNO en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan de skills-taal CompetentNL vanuit het programma Vaardig met Vaardigheden.

Waarom?

In de huidige arbeidsmarkt zijn traditionele diploma’s en cv’s onvoldoende nauwkeurige manieren om weer te geven wat iemand precies kan en wat zijn inzetbaarheid exact is. De vraag naar bepaalde skills verandert, nieuwe beroepen komen op en andere beroepen verdwijnen en dus is het belangrijk om een nationale skillstaal te hebben.

Maatschappelijke relevantie

Inzicht in skills zorgt voor de mogelijke kansen voor werkenden en werkzoekenden om zich doelgericht te blijven ontwikkelen en duurzaam inzetbaar te blijven. Ook werkgevers krijgen meer inzicht in de potentiële ontwikkeling en inzetbaarheid van mensen. CompetentNL wordt gevoed met nieuwe informatie uit de arbeidsmarkt. Het CBS ontwikkelt hiervoor een hybride AI-tool waarmee vaardigheden uit vacatureteksten kunnen worden geëxtraheerd om nieuwe skills te ontdekken of synoniemen te vinden van bestaande skills. Met (experimentele) statistieken over de vraag naar skills op de arbeidsmarkt wil het CBS de maatschappij van relevante informatie voorzien.

Meer weten over CompetentNL?

Op de website CompetentNL.nl vindt u meer informatie en kunt u zich abonneren u op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.