Privacy preserving techniques

© Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH

Wat is het?

Het CBS is continu op zoek naar nieuwe technieken om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende vraag naar statistische informatie. Daarbij moet de privacy voor alle partijen gewaarborgd zijn. Eén van die technieken is om data beveiligd bij de bronhouders te laten en te analyseren op afstand, ook wel Privacy Preserving Techniques (PPT) genoemd. Het CBS werkt op het gebied van PPT samen met diverse nationale en internationale partners. In een onderzoek is er samengewerkt met TNO, CZ en het Zuyderland ziekenhuis. Onderzocht is hoe een data-infrastructuur te realiseren waarbij onderzoekers data die zich bij het CBS bevinden op een veilige manier kunnen combineren met onderzoeksdata waarover hun eigen instellingen beschikken.

Waarom?

Data-uitwisselingen dienen op een veilige manier plaats te vinden. In de afgelopen jaren is de data-uitwisseling tussen de verschillende onderdelen van de overheid en tussen overheidspartijen en private partijen fors gegroeid. Het komt echter ook voor dat deze data-uitwisseling niet kan of mag plaatsvinden vanwege wettelijke beperkingen of privacyvraagstukken. Het CBS werkt met partners aan de ontwikkeling van privacy preserving techniques die kunnen bijdragen aan een nog veiligere verwerking van persoonsgegevens.

Maatschappelijke relevantie

Het veilig houden van privacygevoelige informatie en er toch resultaat gericht onderzoek mee te doen bijvoorbeeld ten gunste van de medische zorg.