Vermogensstatistiek (1 januari 1993 tot 1 januari 2000)

De vermogensstatistiek is gebaseerd op een aantal bronnen. De belangrijkste bron is het Inkomenspanelonderzoek. Gegevens over vermogens van meer dan 200 duizend gulden zijn voor een belangrijk deel ontleend aan de administratie van de vermogensbelasting. De kleinere vermogens zijn afgeleid uit de administratie van de inkomstenbelasting. Ook is gebruik gemaakt van het Sociaal-economisch panelonderzoek. De uitkomsten van deze enquête waren vooral belangrijk om het vermogen te bepalen van huishoudens die geen aangifte voor de inkomsten- of vermogensbelasting doen.