Aandelen; beurswaarde

Wat behelst het onderzoek

Doel

Weergave van de waarde van de uitstaande gewone aandelen van alle Nederlandse ondernemingen en fondsen die genoteerd staan op de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam).

Doelpopulatie

Alle gewone aandelen genoteerd op Euronext Amsterdam. Aandelen die extra rechten hebben boven de gewone aandelen zoals voorrang in dividendbetaling, worden niet meegenomen.

Statistische eenheid

Totaal van beursgenoteerde aandelen voor ondernemingen, onderverdeeld naar sector en bedrijfstak, en fondsen. De verdeling naar sector of bedrijfstak vindt plaats op basis van de activiteiten van de onderneming die de aandelen uitgeeft. Ook wordt er onderscheidt gemaakt tussen aandelen die verhandeld worden op de officiële markt en aandelen die worden op de nieuwe markt.

Aanvang onderzoek

December 1983.

Frequentie

Maandelijks.

Status van de cijfers

Alle cijfers zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Elektronische aanlevering van beursgegevens door Euronext Amsterdam.

Berichtgevers

Euronext Amsterdam.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

N.v.t.

Weging

N.v.t.