Nieuwbouwwoningen: Inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Maandelijks berekent het CBS de reeks Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland. Met ingang van de cijfers over januari 2018 wordt deze reeks gepubliceerd op basis van 2015=100. In twee documenten wordt een beschrijving van het inputprijsindexcijfer van de bouwkosten van woningen 2015=100 gegeven.

De methodebeschrijving beschrijft de berekeningsmethode van het Inputprijsindexcijfer nieuwe woningen. De beschrijving omvat het wegingschema, de formules en wijze hoe deze index wordt berekend.
De basisverlegging Inputprijsindexcijfer van 2010=100 naar 2015=100 beschrijft de veranderingen die als gevolg van de basisverlegging zijn doorgevoerd en bevat het wegingschema. Door wijzigingen in het wegingschema, als gevolg van prijsontwikkelingen en aangescherpte regelgeving, ontstaan verschillen in de ontwikkeling van de oude (2010=100) en de nieuwe (2015=100) reeksen. In dit artikel wordt ingegaan op deze wijzigingen en op het verschil tussen de indexreeksen op basis 2010=100 en de indexreeksen op basis van 2015=100.